ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการจัดกิจกรรมชุมนุม

1. ครูลงทะเบียนชุมนุมที่ต้องการเปิด ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564
http://www.smss-school.org/rally/
2. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอนุมัติชุมนุมวันที่ 3 เมษายน 2564
3. นักเรียนสมัครลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 7-8 มิถุนายน 2564
4. ผู้ดูแลระบบตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน วันที่ 9 มิถุนายน 2564
5. นักเรียนเลือกชุมนุมตามที่สนใจ ตั้งแต่วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564
6. ประกาศรายชื่อสมาชิกชุมนุมที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 12 มิถุนายน 2564

ผู้ประกาศ : งานพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร วันที่ : 07-06-2021 14:03:46

ระบบลงทะเบียนชุมนุม

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

ลงชื่อเข้าใช้งาน