ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการจัดกิจกรรมชุมนุม

1. ครูลงทะเบียนชุมนุมที่ต้องการเปิด ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564
http://www.smss-school.org/rally/
2. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอนุมัติชุมนุมวันที่ 3 เมษายน 2564
3. นักเรียนเลือกชุมนุมตามที่สนใจ ตั้งแต่วันที่ 3-30 เมษายน 2564
4. ครูที่ปรึกษาคัดเลือกนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2564
5. ประกาศรายชื่อสมาชิกชุมนุมที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

ผู้ประกาศ : งานพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร วันที่ : 25-03-2021 09:31:25

ระบบลงทะเบียนชุมนุม

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

ลงชื่อเข้าใช้งาน